Miljö & Kvalitet

Gröna tankar på oss alla

Miljövänliga produkter

Kosmo Miljötjänst lägger stor vikt på miljön och arbetar systematiskt för att förbättra och effektivisera miljöarbetet inom företaget enligt ISO 14001. Vi strävar efter att genomföra vårt arbete med respekt för miljön och minska miljöpåverkan av verksamheten.

Miljövänliga produkter

Vår bransch innehåller många kemikalier och ämnen som direkt bidrar till miljöns förstörelse. Därför har vi beslutat att allt material och maskiner som vi använder i vårt dagliga arbete ska vara miljömärkt enligt svensk standard. Det betyder i praktiken att vi enbart använder produkter som är Svanen- respektive EU Blommor-märkta.

Ett främjande arbetssätt

Vi jobbar aktiv med miljöfrågor för att främja en hållbar utveckling genom att systematiskt utbilda medarbetare, arbetar miljömedvetet med krav på miljömärkta kemikalier, hantering av avfall samt identifiera och förebygga miljörelaterade risker. I miljöarbete ingår kontinuerlig utbildning av vår personal med utvecklade arbetsrutiner och användande av material, kemikalier och maskiner för att ha så lite avfallsmängder som möjligt. Utbildning och kunskapsinhämtning sker alltid via auktoriserade aktörer i branschen så som Svenska Byggindustrier.

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på Kosmo Miljötjänst integrerar det dagliga arbetet för alla medarbetarnas trivsel och välmående. Arbetsmiljöarbetet innefattar att arbeta för hälsa och arbetsglädje, riskbedöma arbetsmiljön och vidta förebyggande åtgärder. I detta ingår uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöfrågorna för ständig förbättring och utveckling av arbetsmiljöfrågor.

Alla medarbetare på Kosmo Miljötjänst omfattas av kollektivavtal.

id06-ny-1

Kvalitet

Kommunikation, kompetens och serviceinriktad personal är en del av företagets grundpelare när det gäller kvalitén på Kosmo Miljötjänst!

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder.

Målet med Kosmo Miljötjänst AB kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn är förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice. Vi utför även kvalitetskontroll tillsammans med kunden i syfte att förbättra och utveckla vår service.

Policy mot kränkande särbehandling
Alkohol– och drogpolicy
Policy mot diskriminering
Kläd- och utrustningspolicy

Behöver ni en offertförfrågan?

Skicka en förfrågan så kommer vi att kontakta er med en offert

Kvalitet

Effektivt och strukturerat kvalitetsarbete

Miljö

Minska miljöpåverkan

Arbetsmiljö

Förebygga ohälsa och arbetsskador